Aбітурієнту: Геоекологічний менеджмент

Магістерська програма «Геоекологічний менеджмент»

Ця нова програма реалізується у рамках спеціальності «103 Науки про Землю» та дає змогу отримати кваліфікацію Магістр з наук про Землю за освітньою програмою “Геоекологічний менеджмент”.

Мета програми. Підготовка професіоналів, здатних реалізовувати прикладні проєкти у сфері менеджменту довкілля як геоекосистеми з огляду на адаптацію землекористування та пов’язаних екосистемних послуг до зміни клімату та суспільних відносин, зокрема впровадження природоохоронних стандартів ЄС, адміністративно-територіальної реформи, розвитку ринку сільськогосподарської землі, реформування лісового господарства, повоєнного відновлення об’єднаних територіальних громад тощо.

  Термін навчання: 01.09.2023 – 31.12.2024.

Умови вступу: 1. ЄВІ; 2. Фахове випробування + мотиваційний лист

На платну форму: лише мотиваційний лист

 

   Ми очікуємо на мотивованих абітурієнтів з усіх регіонів України!

 

 Офіційний опис магістерської програми «Геоекологічний менеджмент» є тут.

 

 

 

 

Геоекологічний менеджмент зорієнтований на інтерактивну взаємодію з практиками. Семінар з працівниками Шацького національного природного парку, організований у рамках німецько-українського прикладного проєкту «Екосистемна адаптація біосферних резерватів України до зміни клімату» (2018-2021).

Чому геоекологічний менеджмент актуальний?

 

Питання невиснажливої експлуатації довкілля вже давно є одним із політичних пріоритетів у розвинених суспільствах. Нещодавно, у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов’язалася до 2025 року адаптувати екологічне законодавство та практику природокористування до європейських стандартів. Але сьогодні ми маємо великий дефіцит експертів, здатних впроваджувати та здійснювати менеджмент довкілля за цими стандартами. Війна, зміна клімату та суспільні перетворення (адміністративно-територіальна реформа, розвиток ринку сільськогосподарської землі, інтенсифікація лісового господарства) створюють додаткові загрози секторам економіки, пов’язаним з землекористуванням, та є новими викликами управлінню довкіллям. Отже, підготовка професіоналів з геоекологічного менеджменту, які мають розуміння системної організації довкілля, обізнані з сучасними концепціями та методами його управління, є надзвичайно актуальною.

Що таке геоекологічний менеджмент?

Геоекологічний менеджмент – це наука та практика обліку, оцінювання, планування, використання та моніторингу нашого довкілля (лісових, сільськогосподарських, урбанізованих тощо ландшафтів) як геоекосистем – комплексних процесних систем, які відображають фізичні, біотичні та суспільні явища земної поверхні у динамічному взаємозв’язку та геопросторовій диференційованості. Геоекологічний менеджмент є трансдисциплінарною наукою, яка знаходиться на перетині наук про Землю, екології та суспільних наук (економіки, соціології та політології), а також практики землекористування та геопросторового планування. Для менеджменту довкілля як геоекосистеми використовують технології геоматики (географічні інформаційні системи та системи опрацювання аерокосмічних даних) у поєднанні з різноманітними методами управління природними ресурсами.

 Геоекологічний менеджмент у дії. Карта “проблемної” ділянки Турківського екокоридору – сполучної природоохоронної території, яка забезпечує міграцію великих ссавців (зубра, бурого ведмедя та ін.) між національними парками Польщі та України (Деодатус та ін., 2010)

Які перспективи у магістра геоекологічного менеджменту?

 Є кілька альтернатив подальшої професійної кар’єри:

 1. У приватних консалтингових компаніях, які надають послуги підприємствам та органам влади з розроблення територіальних планів розвитку, оцінки впливу на довкілля, екологічного авдиту тощо. Ринок послуг геоекологічного менеджменту в Україні буде зростати – так само, як це зараз відбувається в ЄС. Сприятиме попиту на геоекологічний менеджмент модерна повоєнна відбудова країни.

 2. У системах державного та муніципального управління довкіллям. Тут з’являється потреба у професіоналах, здатних працювати у сферах екологічно збалансованого територіального планування, адаптації територій до зміни клімату, інтегрованого менеджменту водних ресурсів тощо.

 3. Продовження навчання для отримання наукового ступеня доктора філософії у сфері геоекології в нашому виші або у кращих західних університетах. Ми сприятимемо тим магістрантам, які виявлять таке бажання та продемонструють відповідну наполегливість у навчанні.

Особливості програми

Ми розробили оригінальну програму, яка адаптована до наших реалій, але містить компоненти, запозичені від найкращих магістерських курсів такої тематики – наприклад, від програми «Екосистемний менеджмент та охорона природи» Єльського університету. Отже, магістранти навчатимуться в руслі найсучасніших тенденцій у сфері науки та практики управління довкіллям та, водночас, отримуватимуть розуміння вітчизняних умов геоекологічного менеджменту. Наша програма є проблемно-орієнтованою та проєктно-базованою. Це означає, що кож(ен/на) магістрант(ка) одразу після зарахування визначиться з темою свого магістерського дослідження та протягом семінарських, практичних і лабораторних занять з різних дисциплін, передбачених програмою, опрацьовуватиме матеріал, корисний для його (її) кваліфікаційної магістерської роботи. Така схема навчання є ефективною, оскільки дає змогу поєднувати загальні знання з конкретними кейсами індивідуальних досліджень, але вимагає систематичної роботи протягом усіх трьох семестрів. Суттєва увага приділятиметься також культурі наукової та ділової комунікації, особливо письмової – магістранти у першому семестрі прослухають відповідний англомовний курс.

З навчальним планом магістерської програми «Геоекологічний менеджмент» можна ознайомитися тут.

Викладачі

Магістерську програму «Геоекологічний менеджмент» забезпечуватимуть різні кафедри, але провідні дисципліни спеціалізації та керівництво кваліфікаційними роботами закріплене за нами – викладачами кафедри фізичної географії. Кафедра фізичної географії Львівського університету Франка від середини минулого століття стала лідером з досліджень ландшафтів в Україні та провідним науковим центром з цього напряму в колишньому СРСР. Після здобуття Незалежності ми досить швидко переорієнтувалась на міжнародну співпрацю і почала реалізовувати прикладні геоекологічні проєкти у партнерстві з європейськими та американськими колегами. Як наслідок, наша кафедра стала національним лідером з геоекологічних досліджень – це підтверджує якість та кількість наших міжнародних наукових публікацій. Ядром викладацького колективу магістерської програми «Геоекологічний менеджмент» є:

Іван Круглов (доктор геогр. наук, доцент, завідувач кафедри геоекології і фізичної географії) – керівник магістерської програми «Геоекологічний менеджмент». Він також забезпечує курси з цифрового геопросторового аналізу ландшафтів та методології геоекології, оскільки спеціалізується на екологічному моделюванні з використанням географічних інформаційних систем та ландшафтних симуляторів. І. Круглов стажувався в різних університетах Австрії, США, ФРН та Швеції. Протягом усієї кар’єри бере участь у міжнародних науково-прикладних проєктах з геоекологічного менеджменту. Результати його досліджень опубліковані, зокрема, у провідних міжнародних журналах. І. Круглов переконаний, що успішний розвиток вітчизняної освіти та науки можливий лише за умови тісної інтеграції зі світовою науковою спільнотою. Цю інтеграцію повинно реалізовувати нове англомовне покоління молодих людей, які прагнуть творчої інтелектуальної праці. Таким особам він готовий усіляко сприяти здобути якісну вищу освіту вдома, а також продовжувати навчання/дослідження в кращих університетах Заходу.

Маріне Елбакідзе (канд. геогр. наук, доцент) викладає курси, пов’язані з менеджментом геоекосистем. Вона є одночасно науковим співробітником Шведського університету сільськогосподарських наук. Спеціалізується на вивченні екосистемних послуг та має вражаючу географію досліджень – від України та Грузії до Швеції та Канади, від Мексики й Аргентини до Росії й Ефіопії. Вона також працювала експерткою для Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття та екосистемних послуг (IPBES). Є авторкою численних публікацій в авторитетних міжнародних наукових виданнях. Під її керівництвом захищені дисертації докторантами зі Швеції, Ефіопії, Австралії та інших країн. М. Елбакідзе вважає, що магістранти та докторанти повинні бути залучені до виконання наукових проєктів. Зокрема, вона сприяла нам отримати грант Шведського Інституту для вивчення зелених зон м. Львова, який дає змогу оплачувати дослідження магістрантів кафедри фізичної географії.

Анатолій Смалійчук (канд. геогр. наук, доцент) спеціалізується на аерокосмічних методах вивчення земної поверхні та на дослідженнях лісових геоекосистем і отже відповідає за навчальні дисципліни такого спрямування. Він пройшов тривале стажування в Берлінському університеті ім. Гумбольдтів, а також в інших німецьких університетах та екологічних громадських організаціях. На даний час він бере участь у кількох міжнародних та вітчизняних науково-прикладних проєктах, пов’язаних з адаптацією різноманітних типів ландшафтів до зміни клімату. Результати своїх досліджень він опублікував, зокрема, в провідних міжнародних журналах. А. Смалійчук підтримує ідею активного залучення молоді до міжнародної науково-практичної діяльності. Він також переконаний, що без сучасної науки неможливо побудувати сучасну освіту.

Інші вигоди навчання за програмою «Геоекологічний менеджмент» 

 

Нашою суттєвою перевагою є локація – Університет Франка зручно розташований у центрі Львова, сформованому прекрасними історичними будівлями, старовинними парками на схилах, затишними стильними кав’ярнями та гамірними вуличними маркетами. Віримо, що невдовзі дамо раду з російською агресією, і Ви зможете повною мірою насолоджуватися неповторною урбаністичною атмосферою Львова. Наше місто також буде найближчим об’єктом польового дослідження з геоекологічного менеджменту урбанізованих територій.

 

Іншою важливою перевагою нашого розташування є безпосередня близькість до різноманітних типів ландшафтів, які під час екскурсій слугуватимуть важливим джерелом натурної інформації, яка доповнюватиме авдиторні заняття. До Львова безпосередньо прилягають горбогір’я Розточчя та Подільського уступу з буковими лісами, слабохвилясті осушені рівнини Малого Полісся під сільськогосподарськими угіддями та торфові болота Білогорщі. А до Карпат можна добратися за дві години.

 

Тих, хто приїде на навчання з інших міст, забезпечимо місцем в університетському гуртожитку.

Хто може навчатися за програмою «Геоекологічний менеджмент»?

Щоб навчатися за програмою «Геоекологічний менеджмент», Вам потрібно мати ступінь бакалавра або спеціаліста (з природничої або суспільної спеціальності), успішно здати єдиний вступний іспит з іноземної мови (бажано англійської) та пройти фахове випробування в нашому Університеті. Окрім відповідності цим формальним вимогам, ми дуже сподіваємося, що Ви серйозно бажаєте освоювати науку та практику геоекологічного менеджменту та володієте англійською на середньому або вищому рівні – адже доведеться пройти щонайменше один англомовний курс з наукової та ділової комунікації, а також періодично працювати з англомовним програмним забезпеченням і науковими текстами (нескладними). Великою перевагою є розвинене системне мислення, але навіть якщо Ви вважаєте, що воно у Вас «не дуже» – не переживайте – ми допоможемо його розвинути протягом навчання.

Ми очікуємо на мотивованих абітурієнтів з усіх регіонів України!

Етапи та терміни вступу на магістерську програму «Геоекологічний менеджмент» у 2023 році

З 1 липня. Реєстрація електронних кабінетів

 17 – 28 липня. Здача фахових випробувань

 31 липня – 21 серпня (до 18:00).  Реєстрація заяв на вступ

  До 26 серпня. Рекомендація зарахування за державним замовленням

29 серпня (до 18:00). Подача документів для зарахування на бюджет

31 серпня. Зарахування на бюджет

4 вересня (до 18:00). Подача документів і укладання договорів на платне навчання

6 вересня. Зарахування на платне навчання